Montinštala

Mont inštala

Čistenie vykurovacej sústavy

Čistenie vykurovacích sústav vykonávame našimi špecializovanými zariadeniami s možnosťou sledovať výsledky čistania priamo pri práci
Preplach kúrenia

Vedeli ste, že sa zvýši účinnosť vykurovania vyčistením celej sústavy ?

Čistenie vykurovacích sústav zvýši efektívnosť vykurovania a predĺži životnosť celej sústavy. Pozrite sa na to, ako vyzerá čistenie vykurovacích sústav.
Vykonali sme meranie účinnosti pred vykonaním čistenia a po vyčistení vykurovacej sústavy. Výsledky vás zaskočia !

Voda/plyn/kúrenie